Elektriciteit keuren

Elektriciteit is voor veel Nederlanders vanzelfsprekend, totdat de stroom een keer uitvalt. Dan pas besef je in hoeverre elektriciteit verweven is met het dagelijks leven. Wat echter niet vergeten moet worden is dat elektriciteit ook levensgevaarlijk is. Door verkeerd gebruik of slecht onderhoud kunnen behoorlijke ongelukken gebeuren. Veel mensen laten daarom hun elektra regelmatig keuren.

Specialisten in de elektrotechniek hebben bepaalde aanbevolen richtlijnen voor veiligheid opgesteld, aan de hand waarvan elektriciens controles en keuringen kunnen uitvoeren. Als u uw apparatuur en installaties regelmatig laat keuren gaan deze langer mee, zijn deze veiliger in gebruik en verbruikt u minder energie. De twee belangrijkste keuringen lichten wij hieronder nader toe.

NEN 1010 keuring van elektrische installatie

U kunt uw woning en elektrische installatie laten controleren door een elektricien volgens NEN1010 normen. Deze norm is voor particulieren niet wettelijk verplicht, maar wordt voor de veiligheid en duurzaamheid van de installatie wel ten sterkste aanbevolen. Wanneer er een ingrijpende wijziging plaatsvindt in het elektrisch netwerk wordt uw meterkast wel geacht aan de op dat moment geldende veiligheidsnormen te voldoen.

Bij een NEN1010 keuring wordt onder andere gekeken naar de volgende punten:

  • Brandveiligheid van kabels. Kabels moeten voldoende isolerend materiaal hebben om kortsluiting te voorkomen.
  • CE-markeringen op de aangesloten apparaten. Het staat voor Conformité Européenne en geeft aan dat een product voldoet aan richtlijnen die zijn opgesteld door Europese regelgeving. Op onder andere speelgoed, mobiele telefoons en bouwproducten is het verplicht een CE-markering te hebben.
  • Controle van de aarding van de installatie. Sinds 1997 moet elke nieuwe installatie voorzien zijn van een aarding. Deze zorgt ervoor dat u zelf niet onder stroom komt te staan bij bijvoorbeeld blikseminslag of kortsluiting.
  • Controleren van schakelaars en zekeringen. Bij kortsluiting zijn schakelaars en zekeringen van levensbelang, aangezien deze de stroom uitschakelen. Wanneer dit niet gebeurt, ontstaat het risico op brand.

Verder wordt er een adviesrapport gemaakt voor het besparen van energie. Dit is niet alleen mooi meegenomen voor het milieu, het scheelt ook op de maandelijkse energiekosten. Daarbij slijten uw apparaten en lampen veel minder. Hoewel de NEN1010 normen voor particulieren niet verplicht zijn, worden deze wel ten zeerste aanbevolen voor de veiligheid en duurzaamheid van uw elektra.

NEN 3140 keuring laten uitvoeren

Voor bedrijven geldt wel een verplichte keuring onder de naam NEN3140 voor laagspanningsinstallaties en NEN3840 voor hoogspanning. De meeste bedrijven maken alleen gebruik van laagspanningsinstallaties en hebben dus aan de NEN3140 keuring voldoende. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar werknemers en hier hoort ook het controleren van de elektrische installaties en apparaten bij. In de praktijk wijst de werkgever meestal een installatieverantwoordelijke aan die ervoor zorgt dat de installaties veilig zijn.

Bij het uitvoeren van een NEN3140 keuring worden apparaten ten eerste gecontroleerd op fysieke gebreken, zoals dunne isolatielagen om de bedrading. Te dunne isolatie zorgt voor lekstroom: er wordt stroom doorgelaten waarvan werknemers een schok kunnen krijgen. Daarnaast worden er metingen gedaan van apparaten terwijl deze in werking zijn. Alle bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd. Dit is met name belangrijk wanneer onverhoopt toch een bedrijfsongeval plaatsvindt door de elektra. Op dat moment kan de installatieverantwoordelijke aantonen met de bevindingen uit de keuring dat de installatie of apparatuur verder in orde is.

Wanneer keuring elektrische installatie uitvoeren?

Niet alleen zware machines, maar ook alledaagse kantoorapparatuur en computers dienen gecontroleerd te worden op correcte staat en juist gebruik. Hoe vaak deze controle moet plaatsvinden is afhankelijk van het aantal apparaten en de intensiteit van het gebruik. Een computer die elke dag gebruikt wordt, moet vaker gecontroleerd worden. Heeft u een bedrijf en wilt u weten of u voldoet aan de NEN3140-normen? Gebruik dan de handige wizard van Euronorm. Deze geeft precies weer welke apparatuur u moet laten keuren en hoe vaak dit nodig is.

Wilt u een elektriciteitskeuring laten uitvoeren? Jaro Elektro Service komt graag bij u langs in Nijmegen of omgeving om een NEN 1010 en/of NEN 3140 inspectie uit te voeren.